CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DE CLOSET

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, De Closet sẽ nhận được thông tin của các Thành viên khi đăng ký như sau:

 • Thông tin của Thành viên cung cấp khi đăng ký: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty/cửa hàng/thương hiệu, địa chỉ công ty/cửa hàng/thương hiệu, bí danh, giới tính… 
 • Thông tin nhận được khi Thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do Thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về Sản Phẩm. Thông tin khi các Thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin De Closet đưa ra, bằng email, hay trên website. Các hành vi tương tác của Thành viên trên De Closet và website.
 • Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho De Closet về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

 • De Closet sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:
   • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
   • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và De Closet;
   • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
   • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
   • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại De Closet; và
   • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: De Closet có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.
   • Trong trường hợp De Closet không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay Người bán thì De Closet có trách nhiệm cung cấp thông tin Người bán cho cơ quan thuế, bao gồm nhưng không giới hạn doanh thu bán hàng qua De Closet của Người bán.


3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân


Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của De Closet.


4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân


Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân Thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH TC Commerce.
 • Các Người bán có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH TC Commerce cung cấp, như dịch vụ vận chuyển. Các Người bán này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Người mua và Người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.


5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty TNHH TC Commerce
 • Trụ sở chính: số 911 đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Email: dclisten@decloset.vn

Để biết thông tin về lưu trữ thông tin cá nhân, Thành viên có thể liên hệ tới địa chỉ: 

 • Đại diện: Bùi Mai Thương – TP Dự án
 • Địa chỉ: 911 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Email: [dclisten@decloset.vn]
 • Hotline: [02838211289]


6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu De Closet thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban Quản Lý của De Closet. Khi tiếp nhận những phản hồi này, De Closet sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email: dclisten@decloset.vn


7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân 

 • Thông tin cá nhân của Thành viên trên De Closet được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của De Closet. De Closet sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên, ngoại trừ sự chấp thuận của Thành viên. Thông tin cá nhân của Thành viên được De Closet sử dụng cho mục đích thực hiện Quy chế này và các chính sách khác kèm theo của De Closet. Không phụ thuộc vào các quy định trên, De Closet có quyền tiết lộ thông tin của Thành viên trong các trường hợp sau:
 • Theo quy định của pháp luật.
 • Công bố thông tin là cần thiết vì lợi ích, an ninh quốc gia, trật trừ an toàn xã hội.
 • Trên phương tiện truyền thông vì mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
 • Trên phương tiện truyền thông theo quy định của Luật Báo chí, không gây thiệt hại về kinh tế, danh dự, tinh thần, vật chất.
 • Trong trường hợp pháp luật quy định là khẩn cấp, nguy cơ đe dọa tới tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cho Thành viên hoặc sức khỏe cộng đồng
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, De Closet sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của De Closet.
 • Ban Quản Lý De Closet yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản Lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân 

 • Thành viên có quyền khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban Quản Lý, bằng cách gửi đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: dclisten@decloset.vn
 • Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
 • Công ty cam kết thời gian xử lý các phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 2 ngày.


___scripts_2___